Ilmamittaukset

Vuoden 2016 alussa voimaan tulleen asbestilainsäädännön mukaan tulee osastoiduissa asbestipurkutiloissa tehdä sisäilman asbestimittaus ennen osastoinnin purkamista. Mittaus suoritetaan keräämällä ilmanäyte näytteenottopumppua käyttäen keräimeen. Näytteiden valmistuttua toimitamme ne analyysilaboratorioon tutkittavaksi yleensä jo saman päivän aikana. Käynnin ja tulosten saapumisen jälkeen saat meiltä lainmukaisen ilmamittausraportin kirjallisena.

Purkukohteen ilmanpuhtauden varmistaminen

Osastointimenetelmällä tehdyn purkutyön jälkeen, purkutilan pinnat on siivotaan ja osaston ilma puhdistetaan. Kohteessa ei saa olla päättämättömiä tai rikkinäisiä putkieristeitä tai pölyävässä muodossa olevia asbestimateriaaleja. Tilan ilman ja pintojen on oltava pölyttömiä. Ennen osastoinnin purkamista purkutilan puhtaus varmistetaan aggressiivisella ilmamittauksella, pintoja harjaamalla. Aggressiivisen ilmanäytteen kerääminen tehdään ilman huuhtelun jälkeen purkutilassa, jossa on alipaineistus päällä.

Ilmamittauksen tuloksen analyysiraportin tuloksen osoittaessa ettei tilan asbestikuitupitoisuus ylitä 0,01 kuitua / cm³, voidaan osastointi purkaa ja tila luovuttaa käyttöön.

Kuitumäärän ylittäessä 0,01 kuitua / cm³, on tilat siivottava uudelleen ja tiloista on otettava uusi ilmamittaus.

Tilojen luovutuksen yhteydessä annetaan purkutyön ilmamittaukseen perustuva kirjallinen lausunto, joka perustuu laboratorioanalyysiin.